Hz. Muhammedin Aile Büyükleri

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri, Hz. Muhammed'in aile büyüklerinin kökeni Hz. İbrahim'e kadar dayanır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in bire bir soylarından gelir. Hz. Muhammed'in aile büyükleri Adnan'a kadar net bir şekilde bilinmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.AV.) 'in babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi ise, Vehb'in kızı Amine'dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabilesinin Haşimoğulları kolundan, annesi Amine ise, Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç göbek yukarıda, "Kilab" kabilesinde birleşmektedir. Her ikisi de Mekkelidir. Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir nesep (soy) zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasul-i Ekrem Efendimiz, "Allah, Hz. İbrahim'in oğullarından Hz. İsmail'i, İsmailoğullarından Kinaneoğullarını, Kinaneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Haşimoğullarını, Haşimoğullarından da beni seçmiştir". Hz. Muhammed (S.A.S)'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyahatinden dönerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefat etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (S.A.V)'e babasından miras olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir cariye kalmıştır. Peygamberimizin sütannesinin adı Halime, sütkız kardeşinin adı ise Şeyma'dır. Amcalarını adı, Ebu Talip, Zübeyir, Hamza ve Abbas'tır. Ebu Lehep de onun amcasıdır. ama o, Peygamberimize ve Müslümanlara çok kötülük etmiştir. Peygamberin (S.A.V) babaannesinin isminin Fatımadır. Efendimiz'in (S.AV) anneannesinin adı Berredir. Peygamberimiz'in dayısı yoktur. Efendimiz'in (S.A.V) halalarının isimleri, Ümm-ü Hakim, Berra, Atike, Safiyye, Erma, Ümeyredir. Hz. Peygamber (A.S.S) 'in Ferida ve Fatiha adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.

Muhammed'in Aile Büyüklerinin bir kaç kuşağını tanıyalım,

Hz. Abdullah kimdir? Hz. Muhammed'in aile büyüklerinden olan Hz. Abdullah, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in babasıdır. Abdulmuttalip'in en çok sevilen oğullarından biriydi. Abdulmuttalip, on erkek çocuğu olması halinde birini kurban edeceğine kendi dinince yemi etmiştir. On erkek çocuğu olunca da kurban etmek için Hz. Abdullah'ı seçer, Hz. Abdullah da bu duruma itiraz etmez. ve razı olur. Fakat çevreden gelen yoğun tepkiler üzerine Abdulmuttalip oğlunu kurban etmekten vazgeçer ve 100 deve kurban eder. Daha sonra Hz. Abdullah Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in annesi Amine ile evlenmiştir. Fakat Amine, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e hamileyken görevli olarak gittiği bir ticaret kervanında hastalanmış, Medine'de vefat etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz (S.A.V) babasız büyümüştür.

Hz. Amine kimdir? Hz. Muhammed'in aile büyüklerinden annesi olan Hz. Amine, yukarıda bahsedildiği gibi Kureyş'in Zühreoğulları kolundadır. Haşimoğullarından Abdullah ile evlenmiş, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'i dünyaya getirmiş o 6 yaşındayken vefat etmiştir. 6 yaşında hem annesiz hem babasız kalan Peygamber Efendimiz, (S.A.V.) dedesi Abdulmuttalib'in yanına verilmiştir.

Abdulmuttalib kimdir? Hz. Muhammed'in aile büyüklerinden dedesi olan Abdulmuttalibin doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Babası Abdimenafın mesleğini devam ettirmiş ve ticaretle uğraşmıştır. Abdulmuttalib iş hayatında ve sosyal yaşantısında gayet başarılı olmuş, Mekke'de Kureyş'in saygın ileri gelenlerinden biri olmuştur. 6 yaşında Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in annesi vefat ettikten sonra onu himayesinde almıştır. Fakat Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 8 yaşındayken, 578 yılında Abdulmuttalib de vefat etmiştir.

Hz. Muhammed'in Aile Büyükleri, İslamiyet'in yayılması sırasında farklı farklı taraflar almışlardır. Kimisi Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tebliğlerine inanarak bu yolda ona destek olmuş, kimisi de atalarının dinine ihanet etmek, Mekke'deki itibarını korumak, vs. sebeplerle ona karşı cephe almıştır. Hz. Muhammed'in aile büyüklerinden Hz. Hamza ona en çok destek olanlardan biridir. Ebu Talip de Müslüman olup olmadığı bir muamma olmasına rağmen, Peygamber Efendimizin kişiliğini sevdiğinden dolayı ömrü boyunca ona destek olmuştur. Hz. Muhammed'in aile büyüklerinden bir diğer amcası olan Ebu Leheb ise, ömrü boyunca Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve Müslümanlara zulmederek kötülük yapmış, bir peygamber olarak herkesten fazla sabrı olan Hz. Muhammed'in bile bedduasını almıştır.

Hz.Muhammed'in Aile Büyükleri; İslamiyet'in yayılması sırasında farklı farklı taraflar almışalrdır. Kimisi Peygamber Efendimiz(s.a.v.) tebliğlerine inanarak bu yolda ona destek olmuş, kimisi de atalarının dinine ihanet etmek, Mekke'deki itibarını korumak, vs. sebeplerle ona karşı cephe almıştır. Hz.Muhammed'in aile büyüklerinden Hz.Hamza ona en çok destek olanlardan biridir. Ebu Talip de Müslüman olup olmadığı bir muamma olmasına rağmen, Peygamber Efendimizin kişiliğini sevdiğinden dolayı ömrü boyunca ona destek olmuştur. Hz.Muhammed'in aile büyüklerinden bir diğer amcası olan Ebu Leheb ise ömrü boyunca Peygamber Efendimiz(s.a.v) ve Müslümanlara zulmederek kötülük yapmış, bir peygamber olarak herkesten fazla sabrı olan Hz.Muhammed'in bile bedduasını almıştır


Son Güncelleme : 07.04.2021 16:52:12
Hz. Muhammedin Aile Büyükleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hz. Muhammedin Aile Büyükleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

9 Yorum Yapılmış "Hz. Muhammedin Aile Büyükleri"
hz,muhammedin aile büyüklerini tanımak istiyorum çünkü ben hz, muhammedin aile büyüklerinin isimlerini çok öğrenmek istiyorum ve çok çok öğrenmek istiyorum
Zeynep . 19.12.2014
CEVAP YAZ
RAHİMECİM SEN BU HZ MUHAMMEDİN AİLESİNİ TANIMAK İSTİYORSAN ÖNCE GİT KURAN KURSUNA TAMAMMI
Aycan . 01.12.2015
CEVAP YAZ
peygamber efendimizin aile büyüklerini öğrenmekten mutluluk duydum
Esra . 09.10.2016
CEVAP YAZ
HZ MUHAMMET efendımızın yanında boynumuz kıldan ıncedır
Taha . 12.01.2015
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş çok teşekkür ederim...süper bir site
Elifnur . 21.11.2015
CEVAP YAZ
hz,muhammedin aile büyüklerini tanımak istiyorum
Rahime . 19.12.2014
CEVAP YAZ
çok teşekkürler yazılım için çok iyi
Kerem . 05.03.2014
CEVAP YAZ
çok sağolun bunları bilmiyordum öğrendim
Sena . 03.05.2014
CEVAP YAZ
Çok uzun olmuş 4. Sınıfa gidiyorum ben
Zeynep Berra . 14.03.2019 20:41:38
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor... Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırın...
Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a Hicret
“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41) a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir h...
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
İslâm’ın Mekke’de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. l) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler. Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorla...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. Ar...
İslamda ilk İbadet
İslamda ilk İbadet
İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretmek için abdest almış...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz M...
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malz...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin çocukları eşi Hz Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle uğra...
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
1- TİCÂRET HAYÂTI Bütün Mekke’liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir da...
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur. Ebû Tâlib, zeki ve ...
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olara...

 

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hudeybiye Antlaşması
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Peygamber Nitelikleri
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Mekkenin Fethi
Hendek Savaşı
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Hicreti
Habeşistan’a Hicret
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hz Muhammedin İslama Daveti
İlk Müslümanlar
İslamda ilk İbadet
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zaman...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana ira...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanlar...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir....
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasınd...
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı Savaşlar;Bedir Savaşı: Bedir Savaşı hicretin 2. senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022