Hz Muhammedin Hadisleri
11 Temmuz 2024

Hz Muhammedin Hadisleri

Hz. Muhammed'in Hadisleri

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadisleri, farklı olaylar ve sorunlar karşısında insanları aydınlatmak ve yol göstermek amacıyla söylediği düşünülen sözlerin bütünüdür. Hadisler, Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetleri açıklamak için de önemli bir kaynaktır. Hadisler, sünnet olarak da adlandırılır. İlk kez İmam Zuhri tarafından düzenlenmiş olan bu hadisler, Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve onaylarını içerir. Hz. Muhammed'e gelen vahiyler dışında, söylediği rivayet edilen sözler, olaylar karşısındaki tutumu ve davranışlarını anlatmaktadır. Peygamberimizin yazdığı evraklar ve mektuplarda da hadisler bulunur. Hadisler, Kur'an-ı Kerim'den sonra Müslümanlar için ikinci bir kaynaktır ve başlangıçta sözlü olarak aktarılmış, sonradan yazılı hale getirilmiştir.

Hadislerin Derlenmesi ve Kur'an ile İlişkisi

Peygamberimiz, "Benden gelen sözlere Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir şey yazmayınız. Kur'an dışında başka bir şey yazan varsa, bunu imha etsin. Benden hadis rivayet etmenizde sakınca yoktur. Benim söylemediğimi bana isnat edenler, cehennemde kendine yer hazırlasın" demiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri indirildikten ve karışıklık olmayacağı kesinleştikten sonra, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kendi söylediği hadislerin yazılabileceğini ifade ettiği rivayet olunmuştur. Peygamberimizin sahabeleri hadisleri ezberleyerek, başkalarına nakletmişlerdir. Peygamberimizin olaylar karşısındaki davranışlarını öğrenerek, diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu şekilde hadisler, kaybolmadan günümüze kadar ulaşmıştır. Hadisler, ayetler değildir; ayetler Allah'a ait olan sözlerdir, hadisler ise Peygamberimize ait olan sözlerin bütünüdür. Kudsi hadisler ise manası Allah'a, sözleri Peygamberimize ait olan hadislerdir.

Hz. Muhammed'in Hadislerinden Örnekler

 • Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.
 • Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.
 • Allah'tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.
 • Allah-ü Teala, muhakkak suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.
 • Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.
 • Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.
 • Bana çektirilen eziyet, hiçbir Peygamber'e çektirilmedi.
 • Ben, ancak ahlakın en güzellerini tamamlamak için gönderildim.
 • Bildiklerinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın, zorlamayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
 • Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize düşman olmayın, birbirinizden yüz çevirmeyin, birbirinize hased etmeyin, kin gütmeyin, ey Allah kulları kardeş olun.
 • Bir kulun imanı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de dili doğru olmadıkça doğrulmaz.
 • Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.
 • Çin'de bile olsa ilmi alınız.
 • Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler.
 • Emanete riayet etmeyenin, imanı yoktur; ahdine vefa etmeyenin, dini yoktur.
 • Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.
 • İçinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mümin kardeşi için de sevmedikçe hakiki mümin olamaz.
 • İlmi öğrenip de başkalarına dağıtıp nakil etmeyen insan, altınları gömüp onu sarf etmeyen, ondan yedirip içirmeyen kimseye benzer.
 • İmanın en üstün, yükseği; iyi ahlak, sabır ve cömertliktir.
 • İnananın anlayışından sakının; çünkü o, Allah nuru ile bakar, görür.
 • İnsanlara karışıp eziyetlerine katlanan mümin, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan müminden üstündür.
 • İnsanların en çetin belaya uğrayanları Peygamberlerdir; onlardan sonra temiz ve özü doğru kişilerdir; onlardan sonra da onlara benzeyenler ve benzeyenlere benzeyenlerdir.
 • İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.
 • İşler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.
 • Kanat tükenmez bir hazinedir.
 • Kızgınlık anında; hiç kimse, iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.
 • Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz.
 • Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir.
 • Müslüman, diğer Müslümanların; elinden ve dilinden salim olduğu kimsedir.
 • Müslümanlık, güzel ahlaktan ibarettir.
 • Mütevazı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.
 • Ne mutlu o kimseye ki; ayıbı başkasının ayıplarıyla uğraşmaktan, kendisini alıkoyar.
 • Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.
 • Sözünde durmak, ahdini yerine getirmek imandandır.
 • Ya öğretici ol ya öğrenen ol ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.
 • Zulümle bir şey elde eden bizden değildir.

Ehl-i Beyt Hakkındaki Bazı Hadis-i Şerifler

 • Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'e karşı savaş içinde olanlara karşı, ben de savaş içindeyim.
 • Allah'a and olsun ki bizi sevmeyenleri, şanı yüce Allah cehenneme dökecektir.
 • Benim "Ehl-i Beyt'im", kendinize ehlinizden daha sevgili olmadıkça, kesin iman sahibi olamazsınız.
 • Ben sizin aranızda iki paha biçilmez şey bırakıyorum. İkisi de birbirinden büyüktür. Bunlardan birisi Allah'ın kelamı "Kur'an-ı Kerim", diğeri ise "Ehl-i Beyt'im"dir. Bu ikisi Kevser havuzunun kıyısında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz; bunu Rabbim'den ben diledim. Bu ikisine yapışır, sarılırsanız benden sonra ebedi olarak sapmazsınız, yol yitirmezsiniz.
 • "Ehl-i Beyt'im"e buğz eden münafıktır.
 • "Ehl-i Beyt'im"e eziyet eden, Allah'a eziyet eder.
 • "Ehl-i Beyt'im"e karşı davranışlarınızdan dolayı, Allah'ın azabını sizlere şimdiden hatırlatmak istiyorum.
 • "Ehl-i Beyt'im"in peşinden gidiniz, sakın onların önüne geçmeyiniz, aksi taktirde helak olursunuz. Onlara bir şey öğretmeye de kalkışmayınız, çünkü onlar sizlerden daha bilgililerdir.
 • Ey Fatıma! Kıyamet gününde; Ben, sen, oğulların Hasan ve Hüseyin ile eşin Ali aynı makamda olacağız.
 • İçinizde "Ehl-i Beyt'im"in misali, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Her kim gemiye binerse kurtulur ve her kim muhalefet ederse boğulup helak olur.
 • İslam'ın esası beni ve "Ehl-i Beyt'im"i sevmektir.
 • Kıyamet gününde; her kul iki şey hakkında sorulmadan Sırat köprüsünden geçemeyecek;
 • Birincisi: "Ben sizinle idim, siz kiminle oldunuz?"
 • İkincisi: "Ehl-i Beyt'e kurbiyetiniz (Sevginiz, yakınlığınız) ne derece?"
 • Sizleri nimetleri ile beslediğinden Allah'ı seviniz, Allah'ı sevdiğinizden beni seviniz ve beni sevdiğinizden de "Ehl-i Beyt'im"i seviniz.
 • Şefaatim, "Ehl-i Beyt'im"i sevenedir.

Hz. Ali Hakkındaki Bazı Hadis-i Şerifler

 • Ali bendendir, ben de ondanım.
 • Ali, Hak ile beraberdir. Hak da Ali ile beraberdir.
 • Ali, her hususta Kur'an ile beraberdir. O Kur'an dışı bir şey söylemez ve bir iş işlemez. Kur'an da Ali'den asla ayrılmaz.
 • Ali'nin dostu, benim dostumdur; Ali'nin düşmanı benim düşmanımdır.
 • Ali'yi seven şüphe yok ki beni sevmiş olur. Beni seven Allah'ı sevmiş olur. Ali'ye düşman olan, bana düşman olur. Bana düşman olan ise hiç şüphesiz Allah'a düşman olur.
 • Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Bilgi isteyen, Ali'nin kapısına gelsin.
 • Ben ve Ali insanların yükselebilmesi için, Allah'ın gönderdiği kılavuzlarız.
 • Ey Ali! Dünya ve ahirette sen benim kardeşimsin, vasimsin, varisimsin, halifemsin.
 • İlminden dolayı Hz. Adem'e bakmak isteyen, Ali'nin ilmine baksın, Nuh'un takvasını isteyen, İbrahim'in hilmini isteyen, Musa'nın heybetini isteyen, İsa'nın ibadetini görmek isteyen, Ali İbn-i Ebu Talib'e baksın.
 • Ya Ali! Gerçek Müslüman seni sever. Senin için fena söyleyenler, ara bozuculardır.
 • Ya Ali! Yakında hak sende olduğu halde, sana karşı gelenlerle savaşacaksın. O gün sana yardım etmeyen, benden değildir.
 • Zikri Ali ibadettir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

necat

08 Nisan 2024 Pazartesi

cenabı allah bütün ümmeti muhammedi kevser havuzunun başında peygamber efendimizin sohbetlerinde bulunmayı nasip etsin AMİN...bu hadisleri yazanlardanda allah razı olsun

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Amin, Necat. Gerçekten bu dilek çok güzel. Rabbim, bizlere de Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sohbetlerinde bulunmayı ve Kevser Havuzu'nun başında toplanmayı nasip etsin. Hadisleri bizlere ulaştıranlardan da Allah razı olsun. Onların sayesinde İslam'ın güzelliklerini ve Peygamber Efendimiz'in öğretilerini öğreniyoruz. Allah dualarını kabul etsin.

2. Cevap
cevap

Eryavuz

Merhaba , necat bey allah razı olsun ne güzel bir duadır . Rabbim sizide mahrum etmesin peygamber efendimizi görmekten , hepimizi öbür dünyada paygamber efendimizin sancağı altında cem eylesin . Irmağından kana kana su içmeyi nasip eylesin , iyi günler .

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Hz. Muhammedin Soy Ağacı

Hz. Muhammedin Soy Ağacı

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Medine Sözleşmesi Maddeleri

Medine Sözleşmesi Maddeleri

Popüler İçerikler

Hz Muhammedin Hadisleri

Hz Muhammedin Hadisleri

Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin Çocukları

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre

Habeşistan’a Hicret

Habeşistan’a Hicret

Cennet ile İlgili Hadisler

Cennet ile İlgili Hadisler

Peygamberimizin Hadisleri

Peygamberimizin Hadisleri

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Güncel

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Güncel

Hz. Muhammedin Torunları

Hz. Muhammedin Torunları

Hayber Savaşı Sonuçları

Hayber Savaşı Sonuçları

İslamda ilk İbadet

İslamda ilk İbadet

Mekkenin Fethi ve Sonuçları

Mekkenin Fethi ve Sonuçları

Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film

Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz Muhammedin Süt Annesi

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar