hzmuhammedinhayati.gen.tr
Hz Muhammedin Hayatı

Hz Muhammedin Kısaca Hayatı

Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar | En Çok Tartışılan Konular | En Çok Okunan Yorumlar
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ

Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.

Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb bir zâtdı. Zengin olmamakla beraber, asâleti ve âlicenâplığı sebebiyle herkesten saygı görüyordu. Yeğeni Hz. Muhammed’i çok seviyor, hiç yanından ayırmıyordu.

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

2- SEYÂHATLERi

a) Şam Seyâhati

Mekke iklimi zirâate elverişli olmadığından, Mekkeliler ticâretle uğraşırlar, çocuklarını da ticârete alıştırırlardı. Ticâret için kervanlarla, yazın Şam’a, kışın Yemen’e seyâhet ederlerdi. Ebû Tâlip de diğer Mekkeliler gibi kervan ticâreti yapıyordu. Bir defasında Şam’a giderken, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e amcasından ayrılmak zor geldi; kendisini de yanında götürmesini istedi. Ebû Tâlib çok sevdiği yeğenini kırmadı. O’nu da kafileyle beraberinde götürdü. Bu esnâda henüz oniki yaşındaydı.

Şam’ın 90 km. kadar güneyinde Busrâ (Eski Şam) denilen kasabada “Bahîra” adında bir Hıristiyan râhibi vardı. Kasabaya uğrayan kervanlarla hiç ilgilenmediği halde, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in içinde bulunduğu kervanı karşılayarak bütün kafileye bir ziyâfet verdi. Bahîra okuduğu kutsal kitaplardan edindiği bilgilerle, Hz Muhammed (s.a.s.)’in simâsından, O’nun istikbâlini sezmişti. O’nunla konuştu. Sorular sordu. Aldığı cevâplar, kanâatini kuvvetlendirdi. Şam yolculuğunun bu çocuk için tehlikeli olacağını düşündü. Ebû Tâlib’e:

-”Bu çocuk son Peygamber olacaktır. Şam Yahûdîleri içinde O’nun alâmet ve vasıflarını bilen kâhinler vardır. Tanırlarsa, ihânet ve kötülüklerinden korkulur. Bu çocuğu Şam’a götürmeyiniz…”dedi. Bu sözler üzerine Ebû Tâlib Şam’a gitmekten vazgeçti. Alışverişini burada bitirip, geri döndü.(34)

Son Peygamberin geleceği ve O’nun bir çok vasıfları Tevrât ve İncil’de bildirilmişti. Bu sebeple, Yahûdî ve Hristiyan bilginleri, O’nun alâmetlerini ve vasıflarını biliyorlardı. Hicretten sonra Müslüman olan Medineli Yahûdi âlimi Abdullah İbn Selâm’ın “Tevrat’ta Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)’ın sıfatları vardır” dediğini, “Kütüb-i Sitte” denilen altı güvenilir hadis kitabından Tirmizi’nin es-Sünen’inde rivâyet edilmiştir.”(35)

Gülünç Bir İddiâ

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 12 yaşında yaptığı bu seyâhatta râhip Bahîra ile görüşmesini, bazı Hıristiyan yazarlar, Hıristiyanlığın bir zaferi gibi göstermek istemişler, Peygamberimiz (s.a.s.)’in bütün dinî esasları bu râhipten öğrendiğini iddia etmişlerdir.

Bu iddia son derece gülünç ve tutarsızdır. Oniki yaşındaki bir çocuğun, İslâm gibi mükemmel bir dinin esaslarını bir kaç saatlik görüşme esnâsında öğrenmesi mümkün değildir. Bu râhip bu esasları bilseydi, kendisi tebliğ ederdi. Eğer burada böyle bir konu konuşulsaydı, kafilenin gözü önünde yapılan bu konuşma ağızdan ağıza yayılırdı. Peygamberliğini ilân ettiği zaman inanmayanlar, “bunlar Bahîra’nın sözleri” demezler miydi? Üstelik İslâmiyet, Hıristiyanların “teslis” (üçlü tanrı sistemi) inancını tamâmen reddetmiş “Tevhid inancını” getirmiştir. Görüldüğü üzere, bu iddia son derece çürük ve çirkin bir iftirâdan başka bir şey değildir.

b) Yemen Seyâhati

Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de, diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs’la birlikte Yemen’e gidip gelmiştir.

3- FİCÂR SAVAŞINA KATILMASI

Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca “Eşhür-i hurum” denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka’de, Zilhicce, Muharrem, Receb) savaş yapılacak olursa fâcirane sayıldığı için buna “Ficâr Savaşı” denirdi.

Kureyş kabîlesi ile Hevâzin kabîlesi arasında kan davası yüzünden bir savaş başlamış, dört yıl sürmüştü. Savaş, kan dökülmesi haram olan aylarda da devâm ettiği için “Ficâr Savaşı” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) yirmi yaşlarında iken bu savaşa amcaları ile birlikte katıldı. Fakat kimseye ok atmamış, kimsenin kanını dökmemiştir. Sâdece karşı taraftan atılan okları toplayıp, amcalarına vermiştir.(37)

4- HILFU’L-FUDÛL CEMİYETİNDE ÜYELİĞİ

Uzun süren Ficâr savaşı esnâsında Mekke’de âsâyiş bozulmuş, can ve mal güvenliği kalmamıştı. Özellikle dışarıdan mal getiren yabancıların malları yağmalanıyordu.

Vâil oğlu Âs, Mekke’ye gelen Yemen’li bir tâcirin bütün malını gasbetmiş, haksız olarak elinden almıştı. Yemen’li, Ebû Kubeys dağına çıkarak uğradığı haksızlığa karşı, bütün kabîleleri yardıma çağırdı. Yemenlinin bu feryâdı üzerine Peygamberimiz (s.a.s.)’in amcası Zübeyr, Kureyşin bütün ileri gelenlerini çağırdı. Hâşimoğulları, Zühreoğulları, Esedoğulları, Temimoğulları, Abdülluzzaoğulları, Zübeyrin dâvetine icâbet ederek, Beni Temîm’den Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde toplandılar.”Mekke’de zulmü önlemeğe yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemeğe” karar verdiler. Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edeceklerine yemin ettiler.

Yemenlinin hakkını Âs’tan alıp geri verdiler. Mekke’de âsâyişi yoluna koydular.

Vaktiyle, Cürhümîler zamanında Fadl b. Hâris,, Fudayl b. Vedâa ve Mufaddal b. Fedâle isimlerinde üç kabîle başkanı, kabîleleri ile toplanarak,”Mekke’de zulme meydan vermeyeceğiz, zayıfların hakkını adâlet üzere alacağız…”(38) diye yemin etmişlerdi. Onların bu yeminlerine “Hılfu’l-fudûl” (Fadılllar yemini) denilmişti. Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde aynı konuda yapılan yemine de bu sebeple “Hılfu’l-fudûl” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) 20 yaşında iken bu toplantıda amcaları ile beraber üye olarak bulundu. Bu cemiyetin çalışmalarından son derece memnun kaldığını Peygamberliğinden sonra: “İslâm’da da böyle bir cemiyete cağrılsam, yine icâbet ederim”, sözleriyle ifâde etmiştir.

Yayınlanma Tarihi : 29.01.2013 10:34:12

Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz. ( E - Posta Adresiniz Site de Yayınlanmaz)
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

47 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Gençlik Dönemi"pelin
12.10.2014
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.çok işime yaradı

murat
12.10.2014
Çok faydalı bir site .çok beğendimbana yardımcı oluyor

EMRE
30.09.2014
YARARLI OLDUM OLEY 98 ALDIM İNTERNET SAYESİNDE

gulden
28.09.2014
Ben çok seviyorum allahima ve hz.muhammed onari çok seviyorum

özenç özdemir
28.05.2014
HZ. Muhammetin çocukluk ve gençlik dönemi performans ödevime çok yardımcı oldu bu site

yunus emre
21.05.2014
elleinize sağlık çok güzel olmuş

büşra
10.05.2014
Hz Muhammed in gençlik dönemi perfonmaz ödevim için çok güzel olacak

burak
09.05.2014
performansım süper bunu yapan kişiye teşekürler

mehmet
29.04.2014
Çok güzel ödevimde çok yardımcı oldu işime yaradı

selin
24.04.2014
çok teşekkürler odevime yardımcı oldunuz

yusra sabancı
14.04.2014
bence çok ayrıntıya girilmiş ama yinede çok hoş

Furkan
14.04.2014
Arkadaşlar Bu Tür Sorunlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisini Geliştirir Ve Gayet İyi Bir Site Oldugunu Dusunuyorum. Herkeze Kolay Gelsın. :) ...

yaren sert
08.04.2014
çok iyi olmuş ellerinize sağlık ama burada gençlik ünitesinde savaşlar yok ?
onları aradım ama bulamadım

ALİ
07.04.2014
ÇOK GÜZEL OLMUŞ

cemre
19.03.2014
biraz kısa ama olsun yinede çok güzel olmuş

feyza
19.03.2014
çok yardımcı opldunuz hepinizin eline sağlık

Turan
28.02.2014
Çok güzel anlatılmış ancak biraz kısa geldi, yinede sizden Allah razı olsun :)

hayri güzel
16.02.2014
hz. muhammedin gençliği çok kısa

ali veli
16.02.2014
hz. muhammedin gençliği çok kısa

cansu aktaş
16.02.2014
hz. muhammedin gençliği çok kısa

ferdi
02.02.2014
ödev diyorsunuz ama asıl ödev bence bu tür konulardır eyy insanlar gerçek ödevler için çalışalım okul ödevi bigün biter ahiret ödevi ne olacak hiç düşündünüzmü

Efe BAŞ
02.02.2014
ödevime çok yardımcı oldu bunu düzenleğenherkesin elerine sağlık.

özcan
13.01.2014
kim hazırladıysa çok işime yaradı sagol

gökçe
08.01.2014
bunu öğrendiğime çok sevindim teşekkürler

eda
04.01.2014
kim hazırladıysa elerine saglık çok işime yaradı

Cansu
02.01.2014
Kim hazırlamıssa ellerine sağlık. Çok işime yaradı:D

yaman
01.01.2014
çok uzun biri benim için yazsın bende okuyum

fatmanur
27.12.2013
Gerçekten çok teşekkür ederim ailemin bana.anlattıkları dışında sınızbazı şeyler yazmışsınız

ela
25.12.2013
Peygamberimiz güzel bir yaşam. Yaşamış Ödevim için çok işe yaradı işallah benim öğretmenim çok beyenir herkese tavsiye ederim

almeda
22.12.2013
kısa dediği halde çok uzun bir bigi

Gökçe
22.12.2013
Harika bir insan ALLAH ona ve ehlibeytine yakışır olmayı nasip etsin...

nilay
21.12.2013
herşey güzelde tşk ama öğretmen slayt yaparsanız elinizle yazın dedi.. çok işim var çok

beyza
18.12.2013
ödevimde yardım ettiniz sağolun

merve
17.12.2013
Cok guzel projem icin cok yaradi

eyüp kaya
14.12.2013
valah çok güzel performans ödevimden 95 aldım

ezgi
12.12.2013
gerçekten bilgilerınız için cok teşekkür ederim

hayriye
11.12.2013
bu sayfaları okuyana allah bir ömür boyu sağlık versin amin:)

ali
10.12.2013
elhamdülillah müslümanız umarım hep böyle kalırız

bahri
10.12.2013
dünyanın en güzel çizgi filmini burada izliyoruz

eda ece
10.12.2013
ben eda ece hz. muammed çok iyiydi

hayriye
09.12.2013
keşke peygamber efendimizi görebilsek dünyalara değişmem

sena
04.12.2013
çok teşşekürler siyer ödevime yardım ettiniz

celil bilen
18.11.2013
hz muhammet çok iyi yürekli biri

Mira
17.11.2013
Allah razı olsun siyer sersi performanstan kurtardınız beni peygemberimize komşu olasınız

Sinan
03.11.2013
Keşke o günleri görebilseydim.her şey bize zor geliyor hiç bir sıkıtıya dayanamıyoruz.

Mert fida
30.10.2013
Cok güzel anlatım yapılmıs allh razı olsun

zeynep
21.10.2013
Bence Çok Güzel

bence çok güzel ve çok ilginçti ve güzeldi

Cevaplar : (12) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
buket
11.08.2014
neden kimse yorum yazmamış
2
emircan
26.05.2014
ödevim için içime yaradı
3
Büşra
12.05.2014
evet bende elife katılıyorum çok güzel
4
onur
06.05.2014
teşekkür ederim
5
elif özge fırat
27.04.2014
çok güzel süüperr
6
Onur YÜKSEL
18.03.2014
Bence çok güzeldi.İnşallah Hz.Muhammed (S.A.V) efendimizin kabrini ziyaret edeceğim.Sizlere çok teşekkür ediyorum ki böyle güzel ve yararlı bir site açtığınız için...
7
zeynep
04.03.2014
zeynep benimkide aynı sıydı çok yardımcı oldu
8
cansu
12.02.2014
bencede çok güzel
9
emre
16.01.2014
cok uzun bıraz kısa olsun
10
cüneyt
04.01.2014
performans ödevime çok yaradı çok teşşekür ederim

  Cevap Yaz    

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Hz Muhammedin Hayatı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Ekim - 2014