hzmuhammedinhayati.gen.tr
Hz Muhammedin Hayatı

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar | En Çok Tartışılan Konular | En Çok Okunan YorumlarHz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.(18)

Abdülmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyâfette çocuğun adını soranlara:

“Muhammed adını verdim. Dilerim ki, gökte Hakk, yeryüzünde halk, O’nu hayırla yâdetsinler…” cevâbını verdi.

Annesi de “Ahmed” dedi. (Muhammed, üstünlük ve meziyetleri anılarak çok çok övülüp senâ edilen; Ahmed de Cenab-ı Hakk’ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir.(19) İslâm târihçileri, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran Kisrâsı (Hükümdarı)’nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, mecûsîlerin İran’da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan “ateşgede”leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi’nin suları taşmış, mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe’deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O’nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.

Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

2- SOYU (NESEBİ)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

“Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları’ âilesinden neş’et ettim”, buyurmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.

“Allah, Hz İbrâhim’in oğullarından Hz. İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğul-larını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” Bir başka hadis-i şerifinde de Rasûl'i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti. Âdem’den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır”. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.

3- HZ. MUHAMMED (S.A.S.) SÜT ANNE YANINDA

Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi.(26) Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi.

Fakat Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.

Mekke’nin havası ağır olduğu için, Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulmamış (fasih) Arapça öğreniyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.s.)’de bu âdete göre süt annesi Halîme’ye verildi. Halîme, yetim bir çocuğu emzirmenin kârlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, başlangıçta tereddüt göstermişse de, daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve O’nu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştur.(28)

Hz.Muhammed (s.a.s.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.(29)

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.(30)

4- MEDİNE ZİYÂRETİ

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı, O’nun şefkat ve ihtimâmı ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine’de bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen’le beraber Medine’ye gittiler. Medine’deki akrabaları Neccâroğullarında bir ay kadar misâfir kaldılar. Dönüşte, Medine’nin 23 mil güneyinde Ebvâ Köyü’nde Âmine hastalandı.(31) Henüz doğmadan babasından yetim kalmış olan Hz. Muhammed (s.a.s.) altı yaşında iken annesinden de öksüz kalıyordu. Bu acıyı bütün varlığı ile hisseden anne, oğlunu şefkat dolu gözlerle süzdü. Bağrına basıp uzun uzun öptü.

Masûm yüzüne bakarak

“Her yeni eskiyecek, her fâni yok olup gidecek, Ben de öleceğim, fakat buna gam yemem,

Namımı ebedi kılacak hayırlı bir halef bırakıyorum…” anlamına bir şiir söyledi. Bu sözlerden sonra vefât etti.(32)

Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke’ye götürüp dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.

Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı. Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib’e bıraktı.(33/1)

Yıllar sonra, Hicret’in 6′ıncı yılı Hudeybiye Barışı dönüşünde Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz, annesinin kabrini ziyâret edip, teessürle gözyaşı döktü.

Annemin bana olan şefkatini hatırlayarak ağladım, buyurdu.

Yayınlanma Tarihi : 29.01.2013 10:26:31

Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz. ( E - Posta Adresiniz Site de Yayınlanmaz)
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

115 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi"mücahit
30.10.2014
BEN çok beğendi dizinde sevmenizi tavsiye ederim

elifnaz
30.10.2014
valla çok iyi beğendim ödevim olduğunda sizden yardım alırım.inşallah

gamze
28.10.2014
ben peygamberımızı cok sevıyorum gormek ıcın canımı verırdım bu sıteyı kurandan allah razı olsun

nursima
14.10.2014
ben sadace okudum çok zevkliydi insan okurken içi titriyor Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın neden olsa onlar bizim ailemiz :D

3
29.09.2014
bence harika Allah razı olsun

sude
27.09.2014
site gayet güzel kim kurduysa Allah ondan razı olsun HZ muhammed sav mi daha çok tanıdık

Hüseyin
22.08.2014
Hani Hz. Muhammed fakir bir aileden geliyordu? Hani okuma yazma bilmiyordu ?

ebrar sude nur dağdelen
06.08.2014
harika muhteşem nerdeyse ağlıyacaktım.

hahd
15.07.2014
Göğüs açma olayının çocukken oynarken cebrail(a.s) kalbini yarıp için de şeytan kısmını akıttığı söyleniyor fakat bu bi riayettir.Gerçeklik payı varmıdır bilinmez.

Ceylan
07.06.2014
Göğüs açma olayının nasıl olduğu konusunda söylenenler tam olarak nasıldır? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim

aleyna
29.05.2014
allah bu siyeyi yapandan bin kere razı olsun

rümeysa kılç
06.05.2014
Bu siteden çok şey öğrendim sağlun

büşra
03.05.2014
Hz Muhamet efendimiz in çocukluk dönemiyle herşey öğrendim

BÜŞRA
02.05.2014
HZ MUHAMET İN ÇOÇUKLUK DÖNEMİ PROJE ÖDEVİME YARDIMCI OLACAK

yusuf
01.05.2014
Çok isime yaradı bunu yapandan allah razı olsun

gamze
29.04.2014
çok güzel olmuş ödevime yardımcı oldunuz

ferit balkaya
17.04.2014
çok güzel düzenlenmiş ve yazılmış bu siteyi düzenleyen ve yapandan Allah razı olsun

ahmet
16.04.2014
valla hz.peygamber çocukluk dönemi çok duygusal hıhıhı:(

SERHAT
15.04.2014
YARIN KUTLA DOĞUM HAFTASI İLE İLGİLİ BİR PROGRAMDA SINAVA GİRECEĞİM ÇOK FAYDASI OLDU

ilayda
15.04.2014
Çok güzel performans ödevime yazacağım. Fakat (s.a.s.) değil. (s.a.v.) olarak yazılır.

yüsra koç
14.04.2014
bence harika sınıf olarak bundan faydalandık

sevda
13.04.2014
Allah razi olsun bu yaziyi yazandan

ali
12.04.2014
Çok uzun değil mi ben yazdım 6sayfa tuttu kısa isteyenler ya kısaltarak yazsın ya da yazmasın

yasin
07.04.2014
çok güzel ama biraz daha çok olsun

gizem
06.04.2014
Çok güzel bir site olmuş .ALLAH razı olsun.

akın efe
02.04.2014
çok güzel yazmışsınız performans ödevimi bitirebildim çok teşekkür ederim

Beyza Şimal Sevgi
02.04.2014
BRAVO TEBRİK EDERİM BEN SİZE KISACA DİYORUM SİZİN BİZE VERDİĞİNİZ KISAMI ACEBA :

ismail
30.03.2014
çok güzel şey bunlar canım ben çok puan aldım çok sevindim Allahta sizi sevindirsin inşala:

DÜRDANE
25.03.2014
PRFONMAZ ÖDEVİM İÇİN ÇOK YARDIMCI OLDU

mehmet londra
25.03.2014
ogrenmemiz o kadar cok bilgiler varki mubarek peygamber efendimiz hakkinda (s.a.s.) allahim onu nurlar icinde koysun , amin

Özlem
24.03.2014
Hz Muhammedi tek kelimeyle süper yazmışlar

ayse
24.03.2014
Ben cok begendim en guzelide budur

nemettin ay
23.03.2014
çok güzel ve duygulu ama şu yanlış .s.a.v. yerine yanlış olarak s.a.s. yazmışlar ama gayet güzel adamın kendi sevabı,hem ödevime yardım oldu.

duygu
18.03.2014
çok güzel olmuş performas ödevimize çok yardımcı oldu

sena
13.03.2014
çok güzel bir yazı saolun performans ödevime çok yaradı ben sevdim Allah ta sizi sevdirsin inşallah amin... :)

hülya
12.03.2014
güzel bir site ama hiç soru test yok galibaa

Görkem
11.03.2014
Çok Güzel Bir Şey Yapmışsınız elinize sağlık

İLKNUR
09.03.2014
bence çok güzel yazmışlar ama çok da uzun yazmışlar tabii yaz yaz bitmez

emine
06.03.2014
okurken agladım.. çok duygulandım... peygamber efendimiz, bize dogruyu, ögretendir.. insan oldugumuzun bilincini bize gösterir.. kimsenin kimseye bir üstünlügü yoktur.. üstünlük ALLAH katında takvadadır.ama ne yazıkki ülkemizde bilerek milliyetçilik yaydılar ve ummet bilincini yok ettiler.. kardeş oldugumuzu insan oldugumuzu unuttuk bencil insanlara dönüştük.. hepimiz bu güzel ülkede Türkiye Cumhuriyetinde kardeşçe yaşayabilirz, aynı hak vatandaşlık ile... ve bu ülkede laiklik adı altında müslimanların üzerinden haklar alındı.. bence bu çok yanlış çünki insanlara dayatma ve zorlama yapıldı insan hakkı ihlali işlendi.. başbakanımızı bu anlamda kutluyorum.. sizede tşk ediyorum.. ALLAH razı olsun..

Busenur
06.03.2014
Merhaba ödevimi yapmam için sizden yardım aldım çok teşekür ederim size çok minetarım

kubra urgancı
04.03.2014
bence gayet güzel ALLAH cumlenızden razı olsun

berfin
04.03.2014
bana çok yardımcı oldu mersi


mina su
02.03.2014
akşama kadar bunları okuya bilirim çok beyendim

nisa nur
01.03.2014
ya Peygamberimi çok sevmemizi nite çok seviyoruz

murat
27.02.2014
H.z muhammed s.a.v efendimizin ne zorluklarla büyüdügünü anlatmis

Gamze
15.02.2014
Bence cok güzel bi site Allah bu yazıyı yazan ve yazmak icin uğrasan kisinin dualarını kabul esin... AMİN

Ali ensar
13.02.2014
Mütiş bir şey beyler allah razı olsun

öykü
11.02.2014
bence çok ayrıntılı olmuş biz bnun özetini çıkartmaya çalışıyoruz ben okuyup çıkartamadım

kaan
09.02.2014
İyide (s.a.v) ne zaman (s.a.s) oldu ?

dilan
03.02.2014
siz sadece ödev içinmi ben merak etmek öğrenmek içinGizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Hz Muhammedin Hayatı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Kasım - 2014