hzmuhammedinhayati.gen.tr
Hz Muhammedin Hayatı

  Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
  Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
  Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar | En Çok Tartışılan Konular | En Çok Okunan Yorumlar


Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi

Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.(18)

Abdülmuttalib, torununun doğumu şerefine verdiği ziyâfette çocuğun adını soranlara:

“Muhammed adını verdim. Dilerim ki, gökte Hakk, yeryüzünde halk, O’nu hayırla yâdetsinler…” cevâbını verdi.

Annesi de “Ahmed” dedi. (Muhammed, üstünlük ve meziyetleri anılarak çok çok övülüp senâ edilen; Ahmed de Cenab-ı Hakk’ı yüce sıfatları ile öven, hamdeden kimse demektir.(19) İslâm târihçileri, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran Kisrâsı (Hükümdarı)’nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, mecûsîlerin İran’da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan “ateşgede”leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi’nin suları taşmış, mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe’deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O’nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.

2- SOYU (NESEBİ)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

“Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları’ âilesinden neş’et ettim”, buyurmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır.

“Allah, Hz İbrâhim’in oğullarından Hz. İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğul-larını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” Bir başka hadis-i şerifinde de Rasûl'i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti. Âdem’den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır”. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.

3- HZ. MUHAMMED (S.A.S.) SÜT ANNE YANINDA

Başlangıçta çocuğu (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi.(26) Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi.

Fakat Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.

Mekke’nin havası ağır olduğu için, Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor, hem de bozulmamış (fasih) Arapça öğreniyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.s.)’de bu âdete göre süt annesi Halîme’ye verildi. Halîme, yetim bir çocuğu emzirmenin kârlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle, başlangıçta tereddüt göstermişse de, daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve O’nu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştur.(28)

Hz.Muhammed (s.a.s.) süt annesi ve süt kardeşleri ile sonraki yıllarda dâima ilgilenmiştir. Halîme kendisini ziyârete geldiği zaman onu “anacığım” diyerek karşılamış, altına elbisesini yayarak, saygı göstermiştir.(29)

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşına kadar, süt annesinin yanında çölde kaldı. Dört yaşında Halîme çocuğu Mekke’ye götürerek annesine teslim etti. İslâm târihçileri, bu esnada “şakk-ı sadr” (göğüs açma) olayının meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin Halîme’yi endişelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbûr kaldığını naklederler.(30)

4- MEDİNE ZİYÂRETİ

Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı, O’nun şefkat ve ihtimâmı ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine’de bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen’le beraber Medine’ye gittiler. Medine’deki akrabaları Neccâroğullarında bir ay kadar misâfir kaldılar. Dönüşte, Medine’nin 23 mil güneyinde Ebvâ Köyü’nde Âmine hastalandı.(31) Henüz doğmadan babasından yetim kalmış olan Hz. Muhammed (s.a.s.) altı yaşında iken annesinden de öksüz kalıyordu. Bu acıyı bütün varlığı ile hisseden anne, oğlunu şefkat dolu gözlerle süzdü. Bağrına basıp uzun uzun öptü.

Masûm yüzüne bakarak

“Her yeni eskiyecek, her fâni yok olup gidecek, Ben de öleceğim, fakat buna gam yemem,

Namımı ebedi kılacak hayırlı bir halef bırakıyorum…” anlamına bir şiir söyledi. Bu sözlerden sonra vefât etti.(32)

Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke’ye götürüp dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.

Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı. Abdülmuttalib seksen yaşını geçmiş bir ihtiyârdı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib’e bıraktı.(33/1)

Yıllar sonra, Hicret’in 6′ıncı yılı Hudeybiye Barışı dönüşünde Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz, annesinin kabrini ziyâret edip, teessürle gözyaşı döktü.

Annemin bana olan şefkatini hatırlayarak ağladım, buyurdu.

Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz. ( E - Posta Adresiniz Site de Yayınlanmaz)
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

102 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi"duygu
18.03.2014
çok güzel olmuş performas ödevimize çok yardımcı oldu

sena
13.03.2014
çok güzel bir yazı saolun performans ödevime çok yaradı ben sevdim Allah ta sizi sevdirsin inşallah amin... :)

hülya
12.03.2014
güzel bir site ama hiç soru test yok galibaa

Görkem
11.03.2014
Çok Güzel Bir Şey Yapmışsınız elinize sağlık

İLKNUR
09.03.2014
bence çok güzel yazmışlar ama çok da uzun yazmışlar tabii yaz yaz bitmez

azra
07.03.2014
bence çok güzel ama çok kısa benim ödevim için 80 sayfa gerekli. Çok güzel bunu yazan ter dökmüş

emine
06.03.2014
okurken agladım.. çok duygulandım... peygamber efendimiz, bize dogruyu, ögretendir.. insan oldugumuzun bilincini bize gösterir.. kimsenin kimseye bir üstünlügü yoktur.. üstünlük ALLAH katında takvadadır.ama ne yazıkki ülkemizde bilerek milliyetçilik yaydılar ve ummet bilincini yok ettiler.. kardeş oldugumuzu insan oldugumuzu unuttuk bencil insanlara dönüştük.. hepimiz bu güzel ülkede Türkiye Cumhuriyetinde kardeşçe yaşayabilirz, aynı hak vatandaşlık ile... ve bu ülkede laiklik adı altında müslimanların üzerinden haklar alındı.. bence bu çok yanlış çünki insanlara dayatma ve zorlama yapıldı insan hakkı ihlali işlendi.. başbakanımızı bu anlamda kutluyorum.. sizede tşk ediyorum.. ALLAH razı olsun..

Busenur
06.03.2014
Merhaba ödevimi yapmam için sizden yardım aldım çok teşekür ederim size çok minetarım

kubra urgancı
04.03.2014
bence gayet güzel ALLAH cumlenızden razı olsun

berfin
04.03.2014
bana çok yardımcı oldu mersi


mina su
02.03.2014
akşama kadar bunları okuya bilirim çok beyendim

nisa nur
01.03.2014
ya Peygamberimi çok sevmemizi nite çok seviyoruz

murat
27.02.2014
H.z muhammed s.a.v efendimizin ne zorluklarla büyüdügünü anlatmis

Gamze
15.02.2014
Bence cok güzel bi site Allah bu yazıyı yazan ve yazmak icin uğrasan kisinin dualarını kabul esin... AMİN

Ali ensar
13.02.2014
Mütiş bir şey beyler allah razı olsun

öykü
11.02.2014
bence çok ayrıntılı olmuş biz bnun özetini çıkartmaya çalışıyoruz ben okuyup çıkartamadım

kaan
09.02.2014
İyide (s.a.v) ne zaman (s.a.s) oldu ?

dilan
03.02.2014
siz sadece ödev içinmi ben merak etmek öğrenmek için

muhamed güneşoğlu
03.02.2014
nedeye bilirimki çok eziyrtçekmiş alah olmasa neolacaktı
allahyardım etsin
amin diye bilirmiyiz arkadaşlar

kübra
01.02.2014
bunları koyanlardan allah razı olsun çok işime yaradı

FİRDEVSNUR AKŞİT
31.01.2014
VALLAHİ ÇOK GÜZELDİ ALLAH RAZI OLSUN YANİ
esnan gelmez
28.01.2014
Allah razı olsun cok guzl bir sıte herkese tavsıe ederim


merve
27.01.2014
Hangi çocuk bu yaşta imtihana başladı işte peygamberimizin farkı ortada...

umut
25.01.2014
çok güzel bir site allah razı olsun


ali
24.01.2014
bunları yaptığınız için teşekkür ederim

Şahin
18.01.2014
BEN HİÇ BEĞENMEDİM ÇÜNKÜ 30 ALDIM

meyra
16.01.2014
bence çok açık ve net diğerlerinede tavsiye ederim

azra
15.01.2014
100 aldım dilerimki öbür arkadaşlarımız da 100alırlar

aleyna
12.01.2014
bence süper performasım 100 olur bene süperya

meltem
11.01.2014
din kültürü performansıma çok yardımı olucak çok teşekkür ederim yani 100 alabilirim o kadar.

Nur
11.01.2014
Bence cok güzel bir yazı acaba kim yazdı?

Nur
11.01.2014
Bence cok güzel bir yazı acaba kim yazdı?

yağmur
11.01.2014
çok teşekkür ederim. performans ödevime yardımcı oldunuz.

Ozan
08.01.2014
Çok güzel bi sayfa ödevimde başarılı olurum inş.

halit ramizoğlu
08.01.2014
bu yazı din kültürü performansına çok yardımcı oldu size çok teşşekr ederim :D

oguzhan
06.01.2014
çok güzel olmuş projeden 100 aldım sağ olun var olun

emine
05.01.2014
ALLAH razı olsun performansımı yaptım 100 aldım

gurbet özkan
05.01.2014
saynizde performans ödevimden 100 aldım

rabia
04.01.2014
ewet h. peygamber efendimiz çocukluk hayatı

veysel
01.01.2014
bana yardım edin aradığım şeyi bir türlü bulamıyorum

nisa
31.12.2013
çok güzel bir yazı ödevimi sizin sayenizde başarı ile tamamlayacağım.Ama yazı çok uzun yazana kadar ellerim kopmasa iyi :-)

Mirza
30.12.2013
bence çok güzel olmuş performansımdan kesin 100 alırım
4/A sınıfı

merve
30.12.2013
bu site çok başarılı bir site ben çok beğendim

okan
29.12.2013
çok güzel olmuş teşekkür ederim

SALİH
27.12.2013
Sizden bir ricam var.Yazıdaki hataları düzeltebilir misiniz? çünkü bizde doğru sanıp yanlış yazabiliyoruz...

ismail
27.12.2013
bu çok uzun nerdeyse hepsini yazcam için

volkan
26.12.2013
bence biraz hatalar var.Ama olabilir bende bu kadar yazı yazsam bende hata yaparım...

eren kılıç
26.12.2013
evet çok güzel performans ödevime yardımcı oldu

salih yiğit
25.12.2013
Allah herkesin performans ödevinde yardımcı olsun arkadaşlar...(Amin)

salih yiğit
25.12.2013
bence çok güzel bir site hem hz muhammedin hayatını öğrenmiş oluyoruz hem de performans ödevlerimize yardımcı oluyo.Allah bu yazıyı yazanlardan razı olsun.Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Hz Muhammedin Hayatı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2014